Dự án bất động sản

 

Danh sách Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 28/8/2015

Bảng báo giá danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm đang giao dịch mới nhất ngày 28/8/2015. Tiến độ đang đổ sàn tầng 6 và đóng 20% giá trị căn hộ.

    Xem thêm: Mở bán Chung cư HH2A Linh Đàm

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH2C - Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.

Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 -  Mr.Phương 0947 123 488 -Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Mr.Tuấn 0938 969 525 - Mr.Hà 0932 33 11 91

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Tiến độ Chênh Giá bán Tổng GTHĐ
HH2C  3 2 76,27  15,45  20% 180 17,81  1.358,37
HH2C  4 2 76,27  15,45  20% 180 17,81  1.358,37
HH2C  5 2 76,27  15,965 20% 198 18,56  1.415,65
HH2C  6 2 76,27  15,965 20% 230 18,98  1.447,65
HH2C  7 2 76,27  15,965 20% 210 18,72  1.427,65
HH2C  8 2 76,27  15,965 20% 225 18,92  1.442,65
HH2C  10 2 76,27  15,965 20% 210 18,72  1.427,65
HH2C  11 2 76,27  15,965 20% 205 18,65  1.422,65
HH2C  12 2 76,27  15,965 20% 225 18,92  1.442,65
HH2C  14 2 76,27  15,965 20% 200 18,59  1.417,65
HH2C  15 2 76,27  15,965 20% 185 18,39  1.402,65
HH2C  18 2 76,27  15,45  20% 220 18,33  1.398,37
HH2C  20 2 76,27  15,45  20% 215 18,27  1.393,37
HH2C  21 2 76,27  14,935 20% 235 18,02  1.374,09
HH2C  25 2 76,27  14,935 20% 195 17,49  1.334,09
HH2C  28 2 76,27  14,935 20% 200 17,56  1.339,09
HH2C  30 2 76,27  14,42  20% 220 17,30  1.319,81
HH2C  31 2 76,27  14,42  20% 215 17,24  1.314,81
HH2C  32 2 76,27  14,42  20% 195 16,98  1.294,81
HH2C  34 2 76,27  14,42  20% 205 17,11  1.304,81
HH2C  35 2 76,27  14,42  20% 180 16,78  1.279,81
HH2C  36 2 76,27  13,905 20% 210 16,66  1.270,53
HH2C  37 2 76,27  13,905 20% 180 16,27  1.240,53
HH2C  38 2 76,27  13,905 20% 190 16,40  1.250,53
HH2C  39 2 76,27  13,905 20% 180 16,27  1.240,53
                         
HH2C  2 4 69,33  15 20% 170 17,45  1.209,95
HH2C  4 4 69,33  15 20% 170 17,45  1.209,95
HH2C  15 4 67,04  15,5  20% 190 18,33  1.229,12
HH2C  26 4 67,04  14,5  20% 190 17,33  1.162,08
HH2C  28 4 67,04  14,5  20% 190 17,33  1.162,08
HH2C  30 4 67,04  14 20% 180 16,68  1.118,56
HH2C  33 4 67,04  14 20% 170 16,54  1.108,56
HH2C  34 4 67,04  14 20% 175 16,61  1.113,56
HH2C  35 4 67,04  14 20% 170 16,54  1.108,56
HH2C  37 4 67,04  13,5  20% 150 15,74  1.055,04
HH2C  38 4 67,04  13,5  20% 165 15,96  1.070,04
HH2C  39 4 67,04  13,5  20% 150 15,74  1.055,04
                         
HH2C  2 6 58,87  15,45  20% 160 18,17  1.069,54
HH2C  3 6 65,52  15 20% 165 17,52  1.147,80
HH2C  7 6 65,52  15,5  20% 190 18,40  1.205,56
HH2C  27 6 65,52  14,5  20% 185 17,32  1.135,04
HH2C  28 6 65,52  14,5  20% 190 17,40  1.140,04
HH2C  29 6 65,52  14 20% 190 16,90  1.107,28
HH2C  34 6 65,52  14 20% 150 16,29  1.067,28
HH2C  35 6 65,52  14 20% 195 16,98  1.112,28
HH2C  38 6 65,52  13,5  20% 140 15,64  1.024,52
HH2C  40 6 65,52  13,5  20% 115 15,26  999,52
HH2C  pent  6 44,64  13 20% TT  #VALUE!  #VALUE!
                         
HH2C  3 8 65,52  15 20% 165 17,52  1.147,80
HH2C  7 8 65,52  15,5  20% 180 18,25  1.195,56
HH2C  9 8 65,52  15,5  20% 195 18,48  1.210,56
HH2C  15 8 65,52  15,5  20% 170 18,09  1.185,56
HH2C  20 8 65,52  15 20% 185 17,82  1.167,80
HH2C  28 8 65,52  14,5  20% 180 17,25  1.130,04
HH2C  30 8 65,52  14 20% 180 16,75  1.097,28
HH2C  33 8 65,52  14 20% 195 16,98  1.112,28
HH2C  38 8 65,52  13,5  20% 140 15,64  1.024,52
HH2C  39 8 65,52  13,5  20% 140 15,64  1.024,52
HH2C  Pent  8 44,64  13 20% 175 16,92  755,32
                         
HH2C  7 10 67,04  15,5  20% 190 18,33  1.229,12
HH2C  11 10 67,04  15,5  20% 190 18,33  1.229,12
HH2C  15 10 67,04  15,5  20% 190 18,33  1.229,12
HH2C  20 10 67,04  15 20% 195 17,91  1.200,60
HH2C  26 10 67,04  14,5  20% 190 17,33  1.162,08
HH2C  27 10 67,04  14,5  20% 185 17,26  1.157,08
HH2C  35 10 67,04  14 20% 170 16,54  1.108,56
HH2C  36 10 67,04  13,5  20% 160 15,89  1.065,04
HH2C  37 10 67,04  13,5  20% 150 15,74  1.055,04
HH2C  39 10 67,04  13,5  20% 150 15,74  1.055,04
                         
HH2C  2 12 57,83  15 20% 180 18,11  1.047,45
HH2C  5 12 76,27  15,965 20% 155 18,00  1.372,65
HH2C  6 12 76,27  15,965 20% 155 18,00  1.372,65
HH2C  8 12 76,27  15,965 20% 190 18,46  1.407,65
HH2C  10 12 76,27  15,965 20% 190 18,46  1.407,65
HH2C  11 12 76,27  15,965 20% 190 18,46  1.407,65
HH2C  12 12 76,27  15,965 20% 190 18,46  1.407,65
HH2C  12A  12 76,27  15,45  20% 190 17,94  1.368,37
HH2C  14 12 76,27  15,965 20% 165 18,13  1.382,65
HH2C  16 12 76,27  15,965 20% 170 18,19  1.387,65
HH2C  23 12 76,27  14,935 20% 210 17,69  1.349,09
HH2C  27 12 76,27  14,935 20% 200 17,56  1.339,09
HH2C  31 12 76,27  14,42  20% 175 16,71  1.274,81
HH2C  35 12 76,27  14,42  20% 150 16,39  1.249,81
HH2C  36 12 76,27  13,905 20% 165 16,07  1.225,53
HH2C  37 12 76,27  13,905 20% 135 15,68  1.195,53
HH2C  38 12 76,27  13,905 20% 145 15,81  1.205,53
HH2C  39 12 76,27  13,905 20% 140 15,74  1.200,53
                         
HH2C  5 14 55,59  15,5  20% 160 18,38  1.021,65
HH2C  6 14 55,59  15,5  20% 195 19,01  1.056,65
HH2C  7 14 55,59  15,5  20% 190 18,92  1.051,65
HH2C  10 14 55,59  15,5  20% 180 18,74  1.041,65
HH2C  12 14 55,59  15,5  20% 195 19,01  1.056,65
HH2C  12A  14 55,59  15 20% 190 18,42  1.023,85
HH2C  14 14 55,59  15,5  20% 195 19,01  1.056,65
HH2C  15 14 55,59  15,5  20% 190 18,92  1.051,65
HH2C  16 14 55,59  15,5  20% 205 19,19  1.066,65
HH2C  17 14 55,59  15 20% 200 18,60  1.033,85
HH2C  18 14 55,59  15 20% 205 18,69  1.038,85
HH2C  19 14 55,59  15 20% 195 18,51  1.028,85
HH2C  20 14 55,59  15 20% 210 18,78  1.043,85
HH2C  21 14 55,59  14,5  20% 220 18,46  1.026,06
HH2C  22 14 55,59  14,5  20% 210 18,28  1.016,06
HH2C  23 14 55,59  14,5  20% 200 18,10  1.006,06
HH2C  26 14 55,59  14,5  20% 195 18,01  1.001,06
HH2C  27 14 55,59  14,5  20% 210 18,28  1.016,06
HH2C  31 14 55,59  14 20% 210 17,78  988,26
HH2C  35 14 55,59  14 20% 200 17,60  978,26
HH2C  36 14 55,59  13,5  20% 210 17,28  960,47
HH2C  37 14 55,59  13,5  20% 180 16,74  930,47
HH2C  39 14 55,59  13,5  20% 180 16,74  930,47
HH2C  Pent  14 37,21  13 20% 155 17,17  638,73
                         
HH2C  7 16 45,48  15,5  20% 100 17,70  804,94
HH2C  9 16 45,48  15,5  20% 100 17,70  804,94
HH2C  11 16 45,48  15,5  20% 100 17,70  804,94
HH2C  14 16 45,48  15,5  20% 100 17,70  804,94
HH2C  15 16 45,48  15,5  20% 110 17,92  814,94
HH2C  20 16 45,48  15 20% 105 17,31  787,20
HH2C  22 16 45,48  14,5  20% 105 16,81  764,46
HH2C  40 16 45,48  13,5  20% 90 15,48  703,98
HH2C  pent  16 45,48  13 20% 20 13,44  611,24
                         
HH2C  11 18 45,48  15,5  20% 110 17,92  814,94
HH2C  12 18 45,48  15,5  20% 100 17,70  804,94
HH2C  14 18 45,48  15,5  20% 100 17,70  804,94
HH2C  16 18 45,48  15,5  20% 98 17,65  802,94
HH2C  20 18 45,48  15 20% 105 17,31  787,20
HH2C  35 18 45,48  14 20% 105 16,31  741,72
                         
HH2C  11 20 55,59  15,5  20% 205 19,19  1.066,65
HH2C  12A  20 55,59  15 20% 270 19,86  1.103,85
HH2C  15 20 55,59  15,5  20% 190 18,92  1.051,65
HH2C  16 20 55,59  15,5  20% 205 19,19  1.066,65
HH2C  17 20 55,59  15 20% 200 18,60  1.033,85
HH2C  18 20 55,59  15 20% 210 18,78  1.043,85
HH2C  20 20 55,59  15 20% 210 18,78  1.043,85
HH2C  23 20 55,59  14,5  20% 210 18,28  1.016,06
HH2C  26 20 55,59  14,5  20% 195 18,01  1.001,06
HH2C  27 20 55,59  14,5  20% 210 18,28  1.016,06
HH2C  28 20 55,59  14,5  20% 200 18,10  1.006,06
HH2C  29 20 55,59  14 20% 210 17,78  988,26
HH2C  30 20 55,59  14 20% 205 17,69  983,26
HH2C  31 20 55,59  14 20% 210 17,78  988,26
HH2C  33 20 55,59  14 20% 210 17,78  988,26
HH2C  34 20 55,59  14 20% 190 17,42  968,26
HH2C  35 20 55,59  14 20% 188 17,38  966,26
HH2C  36 20 55,59  13,5  20% 215 17,37  965,47
HH2C  37 20 55,59  13,5  20% 180 16,74  930,47
HH2C  38 20 55,59  13,5  20% 180 16,74  930,47
HH2C  Pent  20 37,21  13 20% 175 17,70  658,73
                         
HH2C  4 22 75,24  15 20% 190 17,53  1.318,60
HH2C  6 22 76,27  15,965 20% 305 19,96  1.522,65
HH2C  7 22 76,27  15,965 20% 295 19,83  1.512,65
HH2C  11 22 76,27  15,965 20% 290 19,77  1.507,65
HH2C  12 22 76,27  15,965 20% 305 19,96  1.522,65
HH2C  12A  22 76,27  15,45  20% 260 18,86  1.438,37
HH2C  14 22 76,27  15,965 20% 245 19,18  1.462,65
HH2C  15 22 76,27  15,965 20% 260 19,37  1.477,65
HH2C  16 22 76,27  15,965 20% 305 19,96  1.522,65
HH2C  23 22 76,27  14,935 20% 270 18,48  1.409,09
HH2C  25 22 76,27  14,935 20% 260 18,34  1.399,09
HH2C  28 22 76,27  14,935 20% 270 18,48  1.409,09
HH2C  30 22 76,27  14,42  20% 275 14,42  1.374,81
HH2C  31 22 76,27  14,42  20% 265 14,42  1.364,81
HH2C  34 22 76,27  14,42  20% 250 14,42  1.349,81
HH2C  36 22 76,27  13,905 20% 255 17,25  1.315,53
HH2C  38 22 76,27  13,905 20% 235 16,99  1.295,53
HH2C  39 22 76,27  13,905 20% 210 13,91  1.270,53
                         
HH2C  3 24 67,04  15 20% 225 18,36  1.230,60
HH2C  4 24 67,04  15 20% 225 18,36  1.230,60
HH2C  5 24 67,04  15,5  20% 230 18,93  1.269,12
HH2C  7 24 67,04  15,5  20% 250 19,23  1.289,12
HH2C  12 24 67,04  15,5  20% 255 19,30  1.294,12
HH2C  14 24 67,04  15,5  20% 260 19,38  1.299,12
HH2C  16 24 67,04  15,5  20% 245 19,15  1.284,12
HH2C  23 24 67,04  14,5  20% 250 18,23  1.222,08
HH2C  25 24 67,04  14,5  20% 240 18,08  1.212,08
HH2C  28 24 67,04  14,5  20% 235 18,01  1.207,08
HH2C  31 24 67,04  14 20% 250 17,73  1.188,56
HH2C  32 24 67,04  14 20% 225 17,36  1.163,56
HH2C  34 24 67,04  14 20% 225 17,36  1.163,56
HH2C  35 24 67,04  14 20% 260 17,88  1.198,56
                         
HH2C  3 26 65,52  15 20% 215 18,28  1.197,80
HH2C  4 26 65,52  15 20% 225 18,43  1.207,80
HH2C  7 26 65,52  15,5  20% 265 19,54  1.280,56
HH2C  9 26 65,52  15,5  20% 260 19,47  1.275,56
HH2C  11 26 65,52  15,5  20% 250 19,32  1.265,56
HH2C  12 26 65,52  15,5  20% 255 19,39  1.270,56
HH2C  12A  26 65,52  15 20% 240 18,66  1.222,80
HH2C  14 26 65,52  15,5  20% 240 19,16  1.255,56
HH2C  16 26 65,52  15,5  20% 250 19,32  1.265,56
HH2C  17 26 65,52  15 20% 245 18,74  1.227,80
HH2C  20 26 65,52  15 20% 260 18,97  1.242,80
HH2C  23 26 65,52  14,5  20% 285 18,85  1.235,04
HH2C  24 26 65,52  14,5  20% 250 18,32  1.200,04
HH2C  27 26 65,52  14,5  20% 285 18,85  1.235,04
HH2C  29 26 65,52  14 20% 250 17,82  1.167,28
HH2C  32 26 65,52  14 20% 245 17,74  1.162,28
HH2C  33 26 65,52  14 20% 235 17,59  1.152,28
HH2C  34 26 65,52  14 20% 225 17,43  1.142,28
HH2C  35 26 65,52  14 20% 200 17,05  1.117,28
HH2C  36 26 65,52  13,5  20% 210 16,71  1.094,52
HH2C  38 26 65,52  13,5  20% 220 16,86  1.104,52
HH2C  40 26 65,52  13,5  20% 170 16,09  1.054,52
                         
HH2C  3 28 65,52  15 20% 215 18,28  1.197,80
HH2C  4 28 65,52  15 20% 225 18,43  1.207,80
HH2C  6 28 65,52  15,5  20% 255 19,39  1.270,56
HH2C  7 28 65,52  15,5  20% 255 19,39  1.270,56
HH2C  12 28 65,52  15,5  20% 245 19,24  1.260,56
HH2C  14 28 65,52  15,5  20% 240 19,16  1.255,56
HH2C  15 28 65,52  15,5  20% 250 19,32  1.265,56
HH2C  16 28 65,52  15,5  20% 250 19,32  1.265,56
HH2C  17 28 65,52  15 20% 245 18,74  1.227,80
HH2C  20 28 65,52  15 20% 240 18,66  1.222,80
HH2C  23 28 65,52  14,5  20% 285 18,85  1.235,04
HH2C  24 28 65,52  14,5  20% 250 18,32  1.200,04
HH2C  27 28 65,52  14,5  20% 240 18,16  1.190,04
HH2C  32 28 65,52  14 20% 245 17,74  1.162,28
HH2C  35 28 65,52  14 20% 235 17,59  1.152,28
HH2C  36 28 65,52  13,5  20% 210 16,71  1.094,52
HH2C  37 28 65,52  13,5  20% 180 16,25  1.064,52
HH2C  38 28 65,52  13,5  20% 185 16,32  1.069,52
                         
HH2C  7 30 67,04  15,5  20% 250 19,23  1.289,12
HH2C  14 30 67,04  15,5  20% 250 19,23  1.289,12
HH2C  16 30 67,04  15,5  20% 245 19,15  1.284,12
HH2C  24 30 67,04  14,5  20% 260 18,38  1.232,08
HH2C  27 30 67,04  14,5  20% 270 18,53  1.242,08
HH2C  29 30 67,04  14 20% 255 17,80  1.193,56
HH2C  31 30 67,04  14 20% 250 17,73  1.188,56
HH2C  32 30 67,04  14 20% 235 17,51  1.173,56
HH2C  34 30 67,04  14 20% 225 17,36  1.163,56
HH2C  36 30 67,04  13,5  20% 215 16,71  1.120,04
HH2C  37 30 67,04  13,5  20% 195 16,41  1.100,04
HH2C  38 30 67,04  13,5  20% 195 16,41  1.100,04
HH2C  40 30 67,04  13,5  20% 145 15,66  1.050,04
                         
HH2C  4 32 76,27  15,45  20% 265 18,92  1.443,37
HH2C  12 32 76,27  15,965 20% 320 20,16  1.537,65
HH2C  14 32 76,27  15,965 20% 285 19,70  1.502,65
HH2C  15 32 76,27  15,965 20% 300 19,90  1.517,65
HH2C  16 32 76,27  15,965 20% 300 19,90  1.517,65
HH2C  20 32 76,27  15,45  20% 295 19,32  1.473,37
HH2C  22 32 76,27  14,935 20% 305 18,93  1.444,09
HH2C  25 32 76,27  14,935 20% 320 19,13  1.459,09
HH2C  27 32 76,27  14,935 20% 315 19,07  1.454,09
HH2C  28 32 76,27  14,935 20% 310 19,00  1.449,09
HH2C  30 32 76,27  14,42  20% 280 18,09  1.379,81
HH2C  33 32 76,27  14,42  20% 275 18,03  1.374,81
HH2C  36 32 76,27  13,905 20% 275 17,51  1.335,53
HH2C  38 32 76,27  13,905 20% 320 18,10  1.380,53
HH2C  37 32 76,27  13,905 20% 250 17,18  1.310,53
HH2C  39 32 76,27  13,905 20% 230 16,92  1.290,53
                         
HH2C  4 34 48,98  15 20% 205 19,19  939,70
HH2C  5 34 55,59  15,5  20% 230 19,64  1.091,65
HH2C  10 34 55,59  15,5  20% 240 19,82  1.101,65
HH2C  11 34 55,59  15,5  20% 230 19,64  1.091,65
HH2C  12 34 55,59  15,5  20% 230 19,64  1.091,65
HH2C  12A  34 55,59  15 20% 235 19,23  1.068,85
HH2C  14 34 55,59  15,5  20% 240 19,82  1.101,65
HH2C  15 34 55,59  15,5  20% 225 19,55  1.086,65
HH2C  16 34 55,59  15,5  20% 240 19,82  1.101,65
HH2C  20 34 55,59  15 20% 245 19,41  1.078,85
HH2C  26 34 55,59  14,5  20% 235 18,73  1.041,06
HH2C  28 34 55,59  14,5  20% 245 18,91  1.051,06
HH2C  29 34 55,59  14 20% 250 18,50  1.028,26
HH2C  30 34 55,59  14 20% 240 18,32  1.018,26
HH2C  32 34 55,59  14 20% 230 18,14  1.008,26
HH2C  33 34 55,59  14 20% 230 18,14  1.008,26
HH2C  34 34 55,59  14 20% 240 18,32  1.018,26
HH2C  35 34 55,59  14 20% 240 18,32  1.018,26
HH2C  36 34 55,59  13,5  20% 225 17,55  975,47
HH2C  37 34 55,59  13,5  20% 215 17,37  965,47
                         
HH2C  3 36 47,62  15 20% 120 17,52  834,30
HH2C  8 36 47,62  15,5  20% 130 18,23  868,11
HH2C  9 36 47,62  15,5  20% 120 18,02  858,11
HH2C  12A  36 47,62  15 20% 110 17,31  824,30
HH2C  14 36 47,62  15,5  20% 125 18,12  863,11
HH2C  16 36 47,62  15,5  20% 120 18,02  858,11
HH2C  17 36 47,62  15 20% 120 17,52  834,30
HH2C  19 36 47,62  15 20% 125 17,62  839,30
HH2C  26 36 47,62  14,5  20% 130 17,23  820,49
HH2C  27 36 47,62  14,5  20% 120 17,02  810,49
HH2C  28 36 47,62  14,5  20% 125 17,12  815,49
HH2C  30 36 47,62  14 20% 130 16,73  796,68
HH2C  33 36 47,62  14 20% 120 16,52  786,68
HH2C  36 36 47,62  13,5  20% 120 16,02  762,87
HH2C  38 36 47,62  13,5  20% 120 16,02  762,87
                         
HH2C  6 38 45,84  15,5  20% 120 18,12  830,52
HH2C  7 38 45,84  15,5  20% 120 18,12  830,52
HH2C  10 38 45,84  15,5  20% 120 18,12  830,52
HH2C  11 38 45,84  15,5  20% 115 18,01  825,52
HH2C  12A  38 45,84  15 20% 110 17,40  797,60
HH2C  14 38 45,84  15,5  20% 125 18,23  835,52
HH2C  15 38 45,84  15,5  20% 115 18,01  825,52
HH2C  19 38 45,84  15 20% 125 17,73  812,60
HH2C  26 38 45,84  14,5  20% 130 17,34  794,68
HH2C  27 38 45,84  14,5  20% 120 17,12  784,68
HH2C  28 38 45,84  14,5  20% 120 17,12  784,68
HH2C  31 38 45,84  14 20% 120 16,62  761,76
HH2C  33 38 45,84  14 20% 120 16,62  761,76
HH2C  34 38 45,84  14 20% 120 16,62  761,76
HH2C  35 38 45,84  14 20% 115 16,51  756,76
HH2C  36 38 45,84  13,5  20% 120 16,12  738,84
HH2C  38 38 45,84  13,5  20% 120 16,12  738,84
                         
HH2C  3 40 55,59  15 20% 225 19,05  1.058,85
HH2C  4 40 55,59  15 20% 205 18,69  1.038,85
HH2C  5 40 55,59  15,5  20% 218 19,42  1.079,65
HH2C  11 40 55,59  15,5  20% 225 19,55  1.086,65
HH2C  12A  40 55,59  15 20% 230 19,14  1.063,85
HH2C  15 40 55,59  15,5  20% 255 20,09  1.116,65
HH2C  16 40 55,59  15,5  20% 240 19,82  1.101,65
HH2C  17 40 55,59  15 20% 245 19,41  1.078,85
HH2C  19 40 55,59  15 20% 240 19,32  1.073,85
HH2C  20 40 55,59  15 20% 235 19,23  1.068,85
HH2C  23 40 55,59  14,5  20% 260 19,18  1.066,06
HH2C  26 40 55,59  14,5  20% 235 18,73  1.041,06
HH2C  27 40 55,59  14,5  20% 240 18,82  1.046,06
HH2C  28 40 55,59  14,5  20% 245 18,91  1.051,06
HH2C  29 40 55,59  14 20% 250 18,50  1.028,26
HH2C  33 40 55,59  14 20% 240 18,32  1.018,26
HH2C  35 40 55,59  14 20% 200 17,60  978,26
HH2C  38 40 55,59  13,5  20% 225 17,55  975,47
HH2C  39 40 55,59  13,5  20% 190 16,92  940,47
                         
HH2C  4 42 58,87  15 20% 160 17,72  1.043,05
                         
HH2C  3 48 58,87  15,45  20% 250 19,70  1.159,54
HH2C  4 48 58,87  15,45  20% 250 19,70  1.159,54
HH2C  5 48 58,87  15,965 20% 235 19,96  1.174,86
                         
HH2C  kiot  4 31,36  30 20% 1.45 76,24  2.390,80
HH2C  kiot  14 31,01  30 20% 1.4 75,15  2.330,30
HH2C  kiot  32 52,3  28 20% 1.2 50,94  2.664,40
HH2C  kiot  38 31,85  28 20% 900 56,26  1.791,80

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 4/1/2017
Danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 14/12/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 26/2/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 26/2/2016
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Cho thuê căn 3 PN HH2A tầng trung Linh Đàm vip 0 (m2) Thỏa thuận 31/08/2018 Hà Nội
Cần bán căn 2N HH2B Linh Đàm 45,48 (m2) 1,05Tỷ 01/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ 55,59m2 Chung cư HH2C Linh Đàm, 0977 092 920 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm giá tốt, vị trí view hồ đẹp nhất khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH2 Linh Đàm, giá tốt. Hỗ trợ nhiệt tình 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Cho thuê căn tầng 12 HH2 Linh Đàm, - diện tích 45m2 0 (m2) Thỏa thuận 22/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ HH2A Linh Đàm, căn đẹp view hồ Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 08/01/2017 Hà Nội
Bán căn 1202 chung cư hh2c linh đàm diện tích 76m 76 (m2) 6Triệu 12/09/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2020 chung cư hh2b Linh Đàm hoang mai hà nội 56 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán căn 1636 chung cư hh2 linh đàm diện tích 47m 47 (m2) 15,5Triệu 29/08/2016 Hà Nội
Bán căn 1918 chung cư hh2c linh đàm 45m giá gốc 15 triệu 45 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán chung cư Linh đàm căn hộ 3 phòng ngủ tầng đẹp chênh 130 triệu 0 (m2) Thỏa thuận 12/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2014 chung cư hh2 Linh Đàm 55m giá gốc 15 triệu 55 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư Linh Đàm còn mấy căn 55m2 bán nhanh giá tốt 56 (m2) 15Triệu/m2 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn 45m2 chung cư hh Linh Đàm bán nhanh trước tháng ngâu 45 (m2) 880Triệu 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn hộ HH Linh Đàm giá chênh thấp 45 (m2) 13Triệu/m2 20/07/2016 Hà Nội
Bán căn 2020 chung cư hh2 linh đam view hồ 2 phòng ngủ 55 (m2) 15Triệu 19/07/2016 Hà Nội
Bán căn 3336 chung cư hh3 linh đàm 45m 45 (m2) 14Triệu/m2 30/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) 13Triệu/m2 14/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) Thỏa thuận 20/07/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2c Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2a Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Chung cư hh2 Linh Đàm bán căn 712 chênh rẻ nhất 76 (m2) 15,5Triệu/m2 06/05/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 3202 chung cư hh2 linh đàm 76 (m2) 14Triệu/m2 05/05/2016 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH Linh Đàm mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 1202 chung cư Linh Đàm tòa hh1 76 (m2) 16Triệu/m2 22/04/2016 Hà Nội
Giá sock nhất thị trường, chỉ với 595tr sở hữu căn góc Chung cư HH2B Linh Đàm 0 (m2) 15Triệu/m2 24/03/2016 Hà Nội
Bán căn 55,59m2 Chung cư HH2A Linh Đàm, giá chênh hợp lý 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
HOT! Bán nhanh căn hộ 72 m2, chung cư HH2A Linh Đàm, hỗ trợ vay vốn 30.000 tỷ 71,96 (m2) 14Triệu 07/01/2016 Hà Nội
HOT! Bán căn hộ chung cư giá rẻ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, vay gói 30.000 tỷ 55,59 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
Hot! Bán căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, chênh thấp nhất thị trường 70 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
HOT! Chính chủ cần bán nhanh căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14,5 triệu/m2. 55,59 (m2) 14,5Triệu 05/01/2016 Hà Nội
Bán căn 1802 chung cư hh2 linh Đàm 0987 462918 76 (m2) 15Triệu/m2 24/12/2015 Hà Nội
Bán nhanh căn hộ 1034 Chung cư Linh Đàm, Hoàng Mai 55 (m2) 14Triệu 14/12/2015 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh Đàm bán căn 65m view công viên giá rẻ nhất 65 (m2) 15,5Triệu 02/12/2015 Hà Nội
Có 8 căn chung cư Linh Đàm hh2a 45m2 và 55m2 cần bán gấp 55 (m2) 15Triệu/m2 03/12/2015 Hà Nội
Bán cắt lỗ căn hộ 534 HH2B Linh Đàm 65 (m2) 15Triệu/m2 17/11/2015 Hà Nội
Bán căn hộ 3 phòng ngủ chung cư HH2B Linh đàm giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 06/11/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp CHCC 45m2, 1PN, tòa h22a Linh Đàm, cửa chính đông nam 45 (m2) 15500000Triệu/m2 31/10/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán căn hộ tầng 2116, hh2a linh đàm 0 (m2) Thỏa thuận 31/10/2015 Hà Nội
Chung cư HH2B Linh Đàm căn 2 ngủ giá rẻ nhất 65 (m2) 15Triệu/m2 07/11/2015 Hà Nội
Bán các căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ chung cư HH2 linh đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 19/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 55,59m2 chung cư hh linh đàm giá siêu rẻ 56 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Bán nhà để trả nợ do làm ăn thua lỗ LH 01689347189 0 (m2) 13,5Triệu/m2 16/10/2015 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ, giá gốc 13.5tr chung cư HH2A Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 27/10/2015 Hà Nội
Bán căn 4030 HH2A Linh Đàm, view Hồ Linh Đàm, giá chênh rẻ nhất thị trường 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh đàm bán rẻ gấp căn 2ngu vì gia đình có thêm thành viên. 65 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán rất gấp căn 1608 HH2B Linh Đàm, chênh 195tr 0 (m2) 15Triệu/m2 09/10/2015 Hà Nội
Bán gấp căn 2224 diện tích 70.32 2ngủ HH2A Linh Đàm view hồ, giá cực rẻ! 70 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán căn hộ chung cư chính chủ 1618 HH2B Linh Đàm 45 (m2) 870Triệu 01/10/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 57396
Lượng truy cập: 53833747
ĐẦU TRANG